Mano Sparnai: Diskusijos / Juridinė orlaivio statymo dalis. Įstatymai. CAA informacija / Radijo ryšys anglų kalba...Lietuvoje


Diskusijos

Mano Sparnai :: Diskusijos :: BENDRI KLAUSIMAI :: Juridinė orlaivio statymo dalis. Įstatymai. CAA informacija
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Radijo ryšys anglų kalba...Lietuvoje
Eiti į puslapį       >>  
Moderatoriai: Nerijus Korbutas, Arius, Administratorius
Autorius Pranešimas
Rolandas
Sk Bal 02 2017, 08:06
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5217
Daugumos licencijose parašyta-radijo ryšys lietuvių kalba. Gauti įrašą su anglų kalba sudėtinga, net gerai tą kalbą žinant. Jei kalba žinoma tik silpnai ar patenkinamai, reikia daug mokytis.
Jei be įrašo bandyčiau skristi į užsienį, tai būtų didelis pažeidimas.
Lietuvoje to įrašo nereikia. Nereikia ir anglų kalbos žinojimo.
Tačiau atskridęs į Aleksotą ar kitą aerodromą, kur vyksta užsienio pilotų mokymai, girdžiu anglų kalbą. Pasirodo lėktuvuose kai kada ir mokinys ir instruktorius kalba tik angliškai.
Kaip su skrydžių saugumu? Ar koordinatorius-jeigu jis yra, gali pateikti pakankamą informaciją? Ar iš viso prasminga vesti radijo ryšį? Gal geriau skraidyti griežtai pagal schemą visai be ryšio?

Į viršų
NNN
Sk Bal 02 2017, 09:17
NNN
Užsiregistravęs dalyvis #14
Prisijungta: Tr Vas 20 2008, 12:56
Pranešimų: 5721

Rolandas rašė ...

Jei be įrašo bandyčiau skristi į užsienį, tai būtų didelis pažeidimas.
Lietuvoje to įrašo nereikia.
Nei Lietuvoje, nei užsienyje, nevaldomoje oro erdvėje jokio įrašo nereikia.

Ne "griežtai pagal schemą", o pagal standartinę visame pasaulyje priimtą procedūrą galima įskristi/išskristi į/iš eismo rato be radijo ryšio (VFR/VST).

Aleksote tiesiog įvykdyk RMZ reikalavimą - pranešk apie savo ketinimus ir tūpk savo nuožiūra
Į viršų
NNN
Sk Bal 02 2017, 09:23
NNN
Užsiregistravęs dalyvis #14
Prisijungta: Tr Vas 20 2008, 12:56
Pranešimų: 5721
PATVIRTINTA
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus
2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4R-88

REIKALAVIMAI SKRYDŽIŲ KOORDINATORIAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimuose skrydžių koordinatoriams (toliau – reikalavimai) nustatyti skrydžių koordinatoriams keliami kvalifikacijos reikalavimai, jų pareigos bei asmenų paskyrimo skrydžių koordinatoriais sąlygos.
2. Šių reikalavimų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, skirdami skrydžių koordinatorius ar vykdydami jų funkcijas.

II. SKRYDŽIŲ KOORDINATORIŲ PASKYRIMAS

3. Civiliniuose aerodromuose (kur neteikiamos skrydžių valdymo paslaugos) ir lauko aikštelėse aerodromo ar lauko aikštelės naudotojas privalo paskirti skrydžių koordinatorių šiais atvejais:
3.1. vykdant parodomuosius renginius, parodomuosius skrydžius, aviacijos sporto varžybas;
3.2. vykdant mokomuosius skrydžius (skrydžių koordinatorius gali vykdyti ir piloto instruktoriaus pareigas, jei aerodrome skraido ne daugiau kaip du orlaiviai);
3.3. vykdant skrydžius mechaniniais išvilktuvais;
3.4. vykdant akrobatinius skrydžius;
3.5. vykdant parašiutininkų išmetimą;
3.6. kitais, atitinkamo aerodromo instrukcijoje numatytais, atvejais.
4. Jei aerodromo ar lauko aikštelės naudotojas mano, kad yra būtina atitinkamai užtikrinti skrydžių saugą, skrydžių koordinatorių gali paskirti ir kitais, šiose taisyklėse nenumatytais, atvejais.

III. REIKALAVIMAI SKRYDŽIŲ KOORDINATORIAMS

5. Aerodromo ar lauko aikštelės naudotojas gali paskirti skrydžių koordinatoriais toliau išvardytus asmenis, jeigu jie yra baigę skrydžių koordinatorių kursus ir atlikę praktiką atitinkamame aerodrome:
5.1. licencijuotus arba anksčiau turėjusius licencijas pilotus;
5.2. licencijuotus arba anksčiau turėjusius licencijas skrydžių vadovus;
5.3. asmenis, baigusius Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) patvirtintą pradinio skrydžių vadovų mokymo programą.
6. Skrydžių koordinatorių mokymo kursai turi apimti šias temas:
6.1. Lietuvos Respublikoje galiojančias skrydžių taisykles;
6.2. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles;
6.3. radijo ryšio taisykles ir frazeologiją;
6.4. meteorologijos pagrindus;
6.5. naudojamo aerodromo instrukciją;
6.6. pranešimų apie aviacijos įvykius taisykles;
6.7. skrydžio koordinatoriaus pareigas.
7. Skrydžių koordinatorių mokymo kursus organizuoja ir vykdo CAA akredituotos mokymo įstaigos arba Ultralengvųjų orlaivių federacijos akredituotos mokymo įstaigos.
8. Paskirtasis skrydžių koordinatorius privalo susipažinti su teisės aktų, reglamentuojančių šių reikalavimų 6 punkte nurodytas temas, reikalavimų pasikeitimais. Jei paskirtasis skrydžių koordinatorius per paskutinius 12 mėn. nevykdė skrydžių koordinatoriaus pareigų, jis privalo iš naujo baigti skrydžių koordinatorių kursus.

IV. SKRYDŽIŲ KOORDINATORIŲ PAREIGOS

9. Skrydžių koordinatorius privalo:
9.1. prieš skrydžių pradžią įvertinti meteorologines sąlygas, įsitikinti, kad aerodromo ar lauko aikštelės būklė tinkama atlikti skrydžius, kilimo ir tūpimo takas (KTT) atitinkamai paženklintas, ant jo ir prieigose nėra kliūčių, radijo ryšio stotis patikimai veikia naudojamu dažniu, radijo ryšio pokalbių įrašymo įranga įjungta ir patikimai veikia, yra telefono ryšys su artimiausiu skrydžių valdymo centru, yra tinkamos gaisro gesinimo ir pirmosios medicininės pagalbos priemonės;
9.2. aerodromo skrydžių koordinatoriaus žurnale įrašyti duomenis apie aerodromo tinkamumą skrydžiams, radijo ryšio stoties veikimą, faktinius meteorologinius duomenis, skrydžių koordinatoriaus vardą ir pavardę bei pareigų vykdymo pradžios ir pabaigos laiką;
9.3. prieš pradedant ir baigiant vykdyti skrydžių koordinatorių pareigas, pranešti radijo ryšiu savo vardą ir pavardę, datą, skrydžių koordinatoriaus pareigų vykdymo pradžios ir pabaigos laiką;
9.4. teikti faktinius meteorologinius duomenis orlaivių įguloms, perspėti apie pavojingus meteorologinius reiškinius aerodrome ar lauko aikštelėje ir jų prieigose, informuoti, jei oro sąlygos yra prastesnės, negu nustatytas meteorologinis minimumas;
9.5. klausyti radijo ryšiu perduodamos informacijos, stebėti aerodrome ir aerodromo eismo zonoje, lauko aikštelėje ir jos prieigose judančius orlaivius ir perspėti orlaivių įgulas, kad būtų išvengta avarijų ir incidentų;
9.6. pastebėjęs orlaivio gedimo arba įgulos nepasirengimo tūpti ar kilti požymių, privalo nedelsti ir pranešti apie tai orlaivio įgulai;
9.7. įvykus avarijai arba incidentui, jei būtina, skubiai pranešti gelbėjimo tarnyboms ir apie įvykį informuoti, kaip nustatyta teisės aktuose;
9.8. pastebėjus skrydžių saugos reikalavimų pažeidimus, informuoti apie tai aerodromo
Į viršų
Rolandas
Sk Bal 02 2017, 09:54
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5217
Atsakei kaip tikras valdininkas. Prirašyta daug, o aiškumo nėra.
Visų pirma, aerodromuose radijo ryšys privalomas-taip nutarė CAA.
Antra- du vienas kito nesuprantantys pilotai iš radijo ryšio negauna informacijos kur randasi vienas kito atžvilgiu.
Trečia-užeidamas tūpti savo nuožiūra, gali užkirsti kelią porai tolimoje tūptinėje esančių orlaivių-trūksta informacijos vienam apie kitą.
Kai kada net pavojingai užlįsti kažkam prieš nosį.
Nemanau kad tik man šie klausimai neaiškūs.
Į viršų
Valdas-Fox
Pr Bal 03 2017, 09:49
ValdasFox
Užsiregistravęs dalyvis #636
Prisijungta: Pn Rgs 10 2010, 02:23
Pranešimų: 382
Rolandas rašė ...

Daugumos licencijose parašyta-radijo ryšys lietuvių kalba. Gauti įrašą su anglų kalba sudėtinga, net gerai tą kalbą žinant. Jei kalba žinoma tik silpnai ar patenkinamai, reikia daug mokytis.
Jei be įrašo bandyčiau skristi į užsienį, tai būtų didelis pažeidimas.
Lietuvoje to įrašo nereikia. Nereikia ir anglų kalbos žinojimo.
Tačiau atskridęs į Aleksotą ar kitą aerodromą, kur vyksta užsienio pilotų mokymai, girdžiu anglų kalbą. Pasirodo lėktuvuose kai kada ir mokinys ir instruktorius kalba tik angliškai.
Kaip su skrydžių saugumu? Ar koordinatorius-jeigu jis yra, gali pateikti pakankamą informaciją? Ar iš viso prasminga vesti radijo ryšį? Gal geriau skraidyti griežtai pagal schemą visai be ryšio?

Radijo ryšį vesti yra netgi labai prasminga, su ta sąlyga kai jis vedamas tinkamai ir juo nėra piktnaudžiaujama tam kad parodyti savo viršenybę, arba įpareigojimas radijo ryšiui netampa savaiminiu tikslu. Savaime suprantama, kad radijo ryšys nėra absoliutus saugumo garantas - jis tam niekada ir nebuvo sugalvotas, tai tik viso labo papildoma priemonė, dar vienas sluoksnis daugiasluoksnėje aviacijos saugumo sistemoje. Niekaip nesuprantu priešiškumo radijo ryšiui, pagrindžiant tai tuom, kad jis negali garantuoti saugumo šimtu procentu. Bet kokia kita techninė priemonė, pvz variklis irgi negali garantuoti saugumo šimtu procentu...

Dėl anglų/lietuvių kalbų: be abejo, dviejų kalbų vartojimas aplinkoje, kurios dalyviai supranta tik vieną iš kalbų sumažina pilotų situacijos suvokimą (situational awareness). Tačiau, ribotas situacijos suvokimas yra geresnis nei... jokio. Šitos problemos manau nereikėtų labai kelti, nes galimi jos sprendimai yra labai nemalonūs: arba lietuvis Lietuvoje turės mokėti angliškai tam kad galėtų skristi, arba apie skrydžius į užsienį galima bus visai pamiršti: prieš įskrendant į kiekvieną šalį tektų išmokti ir tos šalies kalbą.

Beje, Prancūzijoje net kontroliuojamoje erdvėje yra naudojamos dvi kalbos. Pasak gandų net avarijų dėk to yra buvę... ir vistiek.

O dėl visų nelietuvių eismo rate: koordinatorius ir yra tam kad suteiktų informaciją apie eismą. Jei visi kalbėtų viena kalba, koordinatoriaus nereiktų, o jei kalbos mišrios, tai koordinatorius gali ir turi suteiktį tą informaciją kurios pilotas pats negali gauti.
Į viršų
Valdas-Fox
Pr Bal 03 2017, 09:55
ValdasFox
Užsiregistravęs dalyvis #636
Prisijungta: Pn Rgs 10 2010, 02:23
Pranešimų: 382
NNN rašė ...

Nei Lietuvoje, nei užsienyje, nevaldomoje oro erdvėje jokio įrašo nereikia.
Ne "griežtai pagal schemą", o pagal standartinę visame pasaulyje priimtą procedūrą galima įskristi/išskristi į/iš eismo rato be radijo ryšio (VFR/VST).


Šiaip tai būtų neblogai neskleisti erezijų, nes naivuoliams jos gali labai brangiai kainuoti...
Į viršų
Valdas-Fox
Pr Bal 03 2017, 10:00
ValdasFox
Užsiregistravęs dalyvis #636
Prisijungta: Pn Rgs 10 2010, 02:23
Pranešimų: 382
Rolandas rašė ...

Atsakei kaip tikras valdininkas. Prirašyta daug, o aiškumo nėra.

Nelabai suprantu kur neaiškumai? Tekstas lietuviškas, palyginus nesudėtingas...

Rolandas rašė ...

Visų pirma, aerodromuose radijo ryšys privalomas-taip nutarė CAA.

Sprendžiant iš pateikto teksto, privalomas, bet ne visada.

Rolandas rašė ...

Antra- du vienas kito nesuprantantys pilotai iš radijo ryšio negauna informacijos kur randasi vienas kito atžvilgiu.

Tam ir yra koordinatorius.

Rolandas rašė ...

Trečia-užeidamas tūpti savo nuožiūra, gali užkirsti kelią porai tolimoje tūptinėje esančių orlaivių-trūksta informacijos vienam apie kitą. Kai kada net pavojingai užlįsti kažkam prieš nosį.

Todėl geriau naudotis radijo ryšiu.


Į viršų
Rolandas
Pr Bal 03 2017, 10:57
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5217
Daug teisingų minčių, tačiau kai nesaugi situacija dirbtinai kuriama viename iš pagrindinių mėgėjiškų aerodromų, nėra gerai. Esmė tame, kad vadinama Baltijos aviacijos akademija vis didesniais kiekiais Aleksote moko anglų kalbos nemokančius, bet angliškai-papūgiškai ryšį vedančius užsienio pilotus-daugiausiai iš Vidurinės Azijos. Tokio piloto ko nors užklausti nei angliškai, nei lietuviškai nėra galimybės. Išgirdęs neaiškų marmaliojimą, turi galvoti kas kur ką pasakė. Belieka pasikliauti akimis...
Jei jie įsikurtų kokiame apleistame aerodrome-Kazlų Rūdoje, Kėdainiuose ar pan. būtų galima tik pasidžiaugti. Deja jie plečiasi Aleksote kaip Sosnovskio barščiai.
Be kalbos problemų, komerciškai konkuruodami su Kauno pilotais, jie išpučia angarų nuomos ir naudojimosi aerodromu kainas. Planuoja įrengti naktinių skrydžių sistemą, reikalingą tik jiems, bet už tai turės mokėti visi.
Aplinkiniai gyventojai dažnai protestuoja dėl lėktuvų triukšmo, dėl nesaugumo. Jei BAA intensyvins savo skrydžius, skraidys dar ir naktį, protestai tik stiprės.
Nieko neinvestuodami, tačiau mielai mokėdami dideles nuomos kainas, pasiekus ribinę situaciją jie nesunkiai migruos į kitą aerodromą. Kauniečiams liks jų sukurtos problemos.

Į viršų
Valdas-Fox
Pr Bal 03 2017, 11:20
ValdasFox
Užsiregistravęs dalyvis #636
Prisijungta: Pn Rgs 10 2010, 02:23
Pranešimų: 382
Rolandas rašė ...

Daug teisingų minčių, tačiau kai nesaugi situacija dirbtinai kuriama viename iš pagrindinių mėgėjiškų aerodromų, nėra gerai. Esmė tame, kad vadinama Baltijos aviacijos akademija vis didesniais kiekiais Aleksote moko anglų kalbos nemokančius, bet angliškai-papūgiškai ryšį vedančius užsienio pilotus-daugiausiai iš Vidurinės Azijos. Tokio piloto ko nors užklausti nei angliškai, nei lietuviškai nėra galimybės. Išgirdęs neaiškų marmaliojimą, turi galvoti kas kur ką pasakė. Belieka pasikliauti akimis...
Jei jie įsikurtų kokiame apleistame aerodrome-Kazlų Rūdoje, Kėdainiuose ar pan. būtų galima tik pasidžiaugti. Deja jie plečiasi Aleksote kaip Sosnovskio barščiai.
Be kalbos problemų, komerciškai konkuruodami su Kauno pilotais, jie išpučia angarų nuomos ir naudojimosi aerodromu kainas. Planuoja įrengti naktinių skrydžių sistemą, reikalingą tik jiems, bet už tai turės mokėti visi.
Aplinkiniai gyventojai dažnai protestuoja dėl lėktuvų triukšmo, dėl nesaugumo. Jei BAA intensyvins savo skrydžius, skraidys dar ir naktį, protestai tik stiprės.
Nieko neinvestuodami, tačiau mielai mokėdami dideles nuomos kainas, pasiekus ribinę situaciją jie nesunkiai migruos į kitą aerodromą. Kauniečiams liks jų sukurtos problemos.


Na, čia išdėstytos problemos situaciją apšviečia kitokiu kampu. Problema ne ryšys pats savaime, o kalbos nemokėjimas. Galbūt vertėtų pagalvoti apie vieną kitą pranešimą apie incidentą užpildant CAA formą? Juk tokią situaciją gana lengva patikrinti - užtenka kelių minučių pokalbio žemėje ir tampa aišku ar žmogus gali susišnekįti angliškai ar ne. Juk ICAO kalbos mokėjimo lygiai būtent taip ir nustatomi -laisvo pokalbio forma. Jokio specialaus pasiruošimo tokiems testams nėra.
Tvarka yra įmanoma tik jei dauguma pilietiškai jos laikosi. Jei egzistuoja nebylus susitarimas toleruot netvarką, tai jokios taisyklės nepadės...
Į viršų
Valdas-Fox
Pr Bal 03 2017, 11:41
ValdasFox
Užsiregistravęs dalyvis #636
Prisijungta: Pn Rgs 10 2010, 02:23
Pranešimų: 382
Rolandas rašė ...

Be kalbos problemų, komerciškai konkuruodami su Kauno pilotais, jie išpučia angarų nuomos ir naudojimosi aerodromu kainas. Planuoja įrengti naktinių skrydžių sistemą, reikalingą tik jiems, bet už tai turės mokėti visi.


Argumentas dėl naudojimos aerodromu skamba neįtikinamai. Jei aerodromą išlaikyti kainuoja x pinigų per metus, tai tą sumą padalinus iš didesnio naudotojų skaičiaus, kaina vienam vartotojui turėtų kristi. Todėl papildomų vartotojų atsiradimas yra teigiamas reiškinys. Greičiausiai problema yra ne BAA savaime, o reiškinys, liaudyje vadinamas "lupikavimu". Deja, nemanau kad Aleksotas būtų vienintelis ir universalus lupikavimo pavyzdys Lietuvoje. Štai pavyzdžiui angaro kaimynas atsisakė lietuviškos savo JAKo registracijos ir perregistravo jį kitoje šalyje. Atspėkit kodėl?

[ Redaguota Pr Bal 03 2017, 11:46 ]
Į viršų
Eiti į puslapį       >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System
Atvaizdavimo laikas0.1169sek,0.0091iš to užklausomsDB užklausos:28. Naudojama atmintis:3,913kb