Mano Sparnai: Diskusijos / Juridinė orlaivio statymo dalis. Įstatymai. CAA informacija / Eksperimentinių orlaivių priežiūra


Diskusijos

Mano Sparnai :: Diskusijos :: BENDRI KLAUSIMAI :: Juridinė orlaivio statymo dalis. Įstatymai. CAA informacija
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Eksperimentinių orlaivių priežiūra
Eiti į puslapį   <<        >>  
Moderatoriai: Nerijus Korbutas, Arius, Administratorius
Autorius Pranešimas
vytautas 42
Sk Rgs 01 2019, 03:34
VyTis
Užsiregistravęs dalyvis #79
Prisijungta: Pr Bal 07 2008, 05:23
Vieta: Panevėžys
Pranešimų: 2362
Na Rolandai , čia įvartis į savo vartus sakyčiau ...
Į viršų
Saras
Pr Rgs 02 2019, 12:14
saras
Užsiregistravęs dalyvis #701
Prisijungta: Kt Grd 09 2010, 11:38
Vieta: Kauno r
Pranešimų: 388

Rolandas rašė ...

Stokholmo sindromas

Man visada gaila skriaudžiamo šunelio, paukštelio, vaiko ar suaugusio. Visada noriu juos ginti.
Tačiau dažnai auka įsimyli savo skriaudėją, ir nieko čia jau nepadarysi.

Jeigu jums pasirodys, kad visuomeninis inspektorius kelia perteklinius reikalavimus, nepamirškit kad visuomeninių inspektorių yra daug. Galų gale yra TKA specialistai, kurių sprendimo teisė yra aukščiausia.
http://www.ulopf.lt/visuomeniniu-inspektoriu-sarasas
Sąraše nėra nuo seniau dirbančių inspektorių, taip kad rinktis yra ką.
Žinoma, kiekviena pastaba, kiekvienas rastas defektas yra vertingi. Jokiu būdu nereikėtų juos ignoruoti. Tačiau nereikia ir atsistojus į paklusniojo pozą skriaudėjui su meile atsiduoti...

Prašom aiškiau plačiau ir su pavyzdžiais
Į viršų
Rolandas
Tr Spa 30 2019, 09:59
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5558
Bendradarbiaujame su TKA ir LTSA dėl naujų MKO taisyklių. Jos supaprastintos, palikti esminiai dalykai. Kai kur-padidinti reikalavimai-pvz 10 pastraipa. 23 pastraipos antra dalis.
TSP galiojimą daugeliu atvejų galės pratęsti įgaliotas visuomeninis inspektorius, su TKA net nereikės bendrauti.

Jūsų dėmesiui naujų taisyklių projektas. Kritikuokite, papildykite, girkite...

MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių (toliau – MKO) gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklės nustato MKO specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo (toliau – STSP) išdavimo, galiojimo laiko pratęsimo, sustabdymo ir galiojimo panaikinimo, STSP dublikatų išdavimo sąlygas ir tvarką. Šiose taisyklėse pateikti MKO gamybai naudojamų medžiagų, dalių, komponentų, gamybos ir techninės priežiūros reikalavimai bei nurodyti apribojimai, taikomi MKO skrydžiams vykdyti.
2. MKO vadinamas orlaivis, kurio didžioji dalis (daugiau kaip 51%) buvo pagaminta ir surinkta asmens ar asmenų grupės išimtinai laisvalaikiui praleisti.
3. MKO gamybą ir surinkimą kontroliuoja TKA tiesiogiai arba per savo įgaliotus atstovus (visuomeninius inspektorius)
4.LAF siūlo TKA kandidatais į visuomeninius inspektorius tik turinčius pakankamai teorinių ir praktinių žinių remontuojant ir gaminant MKO ar kitus orlaivius.

II. MKO PROJEKTAVIMAS

5. MKO gamintojui laisvai leidžiama pasirinkti orlaivio konstrukciją.
6. MKO konstrukcijos turi būti patvirtintos inžineriniais skaičiavimais ir bandymų rezultatais.
7. Leidžiama naudoti sertifikuoto orlaivio dalis ir komponentus.

III. NAUDOJAMOS DALYS IR MEDŽIAGOS

8. Draudžiama naudoti medžiagas ir dalis, kurių tinkamumą neįmanoma įrodyti.
9. Saugos diržai ir jų tvirtinimai prie orlaivio turi atlaikyti 16 G perkrovą.

IV. GAMYBOS PRIEŽIŪRA

10. MKO savininkas, prieš uždengdamas svarbius konstrukcijos mazgus, turi parodyti įgaliotam TKA atstovui, taip pat padaryti tinkamas jų fotonuotraukas Atstovas turi raštiškai patvirtinti, kad leidžiami tolimesni darbai.

V. TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMAS

11. MKO tinkamumo skraidyti nustatymo procedūrą atlieka TKA įgaliotas atstovas arba kompetetingas TKA darbuotojas. Į procedūrą įeina:
11.1. orlaivio apžiūra ir kontrolė gamybos metu;
11.2. orlaivio apžiūra ir kontrolė prieš uždengiant orlaivio konstrukcijas danga;
11.3. galutinė apžiūra atliekama, kai orlaivio gamyba baigta ir pateikta:
11.2.1. svorio ir centruotės duomenys:
a) sausas orlaivio svoris;
b) centruotė VAS atžvilgiu ir centruotės ribos;
c) didžiausias leistinas skridimo svoris;
11.2.1.2. geometriniai orlaivio duomenys:
a) ilgis;
b) sparnų ilgis;
c) sparnų plotas;
11.3.3. MKO jėgainės duomenys:
11.3.4. projektiniai skrydžio duomenys:
a) kilimo greitis;
b) tūpimo greitis;
c) didžiausias horizontalaus skridimo greitis;
d) mažiausias horizontalaus skridimo greitis;
e) didžiausia leistina perkrova;
f) visų skrydžio etapų greičio ribos;
11.3.2. orlaivio techninis aprašymas.
12. Jei TKA ar jos atstovas abejoja konstrukciniais sprendimais, panaudotų medžiagų, dalių bei komponentų tinkamumu, MKO savininkas privalo įrodyti, kad naudojami sprendimai, medžiagos ir gamybos technologija garantuoja saugią orlaivio eksploataciją.
13. Jei MKO atitinka LTSA nustatytas sąlygas, TKA išduoda STSP su priedu, kuriame nurodyti MKO apribojimai.

VI. MKO ATPAŽINIMO ŽENKLAI

14. MKO registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre bei žymimas nacionaliniais ir registracijos ženklais pagal 1999 10 08 įsakymo Nr. 376 patvirtintas Civilinių orlaivių registravimo ir ženklinimo taisykles. Esant pagrįstiems motyvams,TKA turi teisę daryti išimtis dėl orlaivių ženklinimo.
15. Prie kiekvienų MKO durų, o jei jų nėra, – prie piloto(-ų) kabinos privalo būti užrašas „EKSPERIMENTINIS“. Rekomenduojamas užrašo raidžių aukštis 5 cm.
16. MKO kabinoje, gerai matomoje vietoje, privalo būti užrašas:

„DĖMESIO: ŠIS ORLAIVIS YRA MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS IR NEATITINKA SKRYDŽIŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ STANDARTINIAMS ORLAIVIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE“

VII. MKO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

17. MKO taikomos techninės priežiūros darbų rūšys ir apimtys turi būti glaustai aprašytos MKO techninės priežiūros vadove (instrukcijoje).
18. Techninę MKO priežiūrą gali daryti MKO gamintojas, jo įgaliotas specialistas, arba TKA sprendimu paskirtas specialistas. Kas prižiūrės MKO, turi būti įrašyta orlaivio žurnale.
Apie atliktus techninės priežiūros darbus privaloma padaryti įrašus ir pasirašyti orlaivio žurnale.

VIII. MINIMALI ĮRANGA

19. Lėktuve turi būti įmontuoti prietaisai, kuriais galima būtų kontroliuoti skrydžio trajektoriją, daryti reikalingus manevrus pagal nustatytus šio orlaivio apribojimus.
20. Degalų kiekio indikatoriuje degalų likutis turi būti paženklintas pusei valandos skrydžio .IX. APRIBOJIMAI, TAIKOMI MKO SKRYDŽIAMS

21. MKO savininkui išduodamas STSP kartu su apribojimų, taikomų MKO sąrašu, kuris yra neatskiriama STSP dalis
22. Atskirais atvejais TKA gali nustatyti papildomus apribojimus.
23. Prieš pirmuosius skrydžius MKO savininkas turi pasirūpinti, kad nelaimės atveju būtų suteikta medicinos ir kita pagalba. Pirmieji skrydžiai daromi tik pakankamai dideliame aerodrome, kad bet kuriam skrydžio etape būtų galima tupdyti avariniu būdu.
Kreiserinis orlaivio greitis turi būti didesnis nei 1,3 minimalaus greičio. Nusistovėjęs aukščio ėmimo greitis turi būti daugiau nei 1,5 m/s. Turi būti įmanomas saugus skrydis ir tupdymas neveikiant varikliui.


Į viršų
PovilasK
Tr Spa 30 2019, 01:59
Povilas
Užsiregistravęs dalyvis #549
Prisijungta: Kt Kov 11 2010, 10:53
Vieta: Vilnius
Pranešimų: 739
1) Kaip bus daroma iš užsienio įvežtų MKO priežiūra / tinkamumo skraidyti nustatymas / naudojimas?
2) Vienur MKO savininkas, kitur - MKO gamintojas. Kas yra kas?
3) Ar gali MKO _savininkas_ atlikinėt priežiūrą, ar būtinas MKO gamintojas?
Į viršų
Tinklalapis
Marius
Tr Spa 30 2019, 02:55
Kas nori- ieško galimybių, kas nenenori-priežasčių.
Užsiregistravęs dalyvis #24
Prisijungta: Št Vas 23 2008, 11:18
Vieta: Visaginas
Pranešimų: 2892
Pradžiai trumpai tiek:
Pirmame punkte sakoma:
1. Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių (toliau – MKO) gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklės nustato MKO specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo (toliau – STSP) išdavimo, galiojimo laiko pratęsimo, sustabdymo ir galiojimo panaikinimo, STSP dublikatų išdavimo sąlygas ir tvarką. Šiose taisyklėse pateikti MKO gamybai naudojamų medžiagų, dalių, komponentų, gamybos ir techninės priežiūros reikalavimai bei nurodyti apribojimai, taikomi MKO skrydžiams vykdyti.

Tačiau pažvelgus į taisyklių turinį, matome, kad nustato:

MKO PROJEKTAVIMAS
NAUDOJAMOS DALYS IR MEDŽIAGOS
GAMYBOS PRIEŽIŪRA
TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMAS
MKO ATPAŽINIMO ŽENKLAI
MKO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
MINIMALI ĮRANGA
APRIBOJIMAI, TAIKOMI MKO SKRYDŽIAMS

2. MKO vadinamas orlaivis, kurio didžioji dalis (daugiau kaip 51%) buvo pagaminta ir surinkta asmens ar asmenų grupės išimtinai laisvalaikiui praleisti.
Kas čia per išimtis kažkokiam laikui praleisti?

3. MKO gamybą ir surinkimą kontroliuoja TKA tiesiogiai arba per savo įgaliotus atstovus (visuomeninius inspektorius)
Privalo pateikti dokumentų blankus, su aiškiu turiniu ir aprašymu, ko reikalaus norint orlaivį užregistruoti ar gauti STSP.

4.LAF siūlo TKA kandidatais į visuomeninius inspektorius tik turinčius pakankamai teorinių ir praktinių žinių remontuojant ir gaminant MKO ar kitus orlaivius.
Tai jautri tema, bet kas tą pakankamumą ir kaip nustatys?

7. Leidžiama naudoti sertifikuoto orlaivio dalis ir komponentus.
Šį punktą braukti

8. Draudžiama naudoti medžiagas ir dalis, kurių tinkamumą neįmanoma įrodyti.
Gal galima pavyzdį, ko čia neįmanoma kam įrodyti?

10. MKO savininkas, prieš uždengdamas svarbius konstrukcijos mazgus, turi parodyti įgaliotam TKA atstovui, taip pat padaryti tinkamas jų fotonuotraukas Atstovas turi raštiškai patvirtinti, kad leidžiami tolimesni darbai.
Nėra sąvokos „svarbūs konstrukcijos mazgai“. Kur tai raštiškai bus tvirtinama?


[ Redaguota Tr Spa 30 2019, 03:01 ]
Į viršų
Rolandas
Tr Spa 30 2019, 03:16
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5558
PovilasK rašė ...

1) Kaip bus daroma iš užsienio įvežtų MKO priežiūra / tinkamumo skraidyti nustatymas / naudojimas?
2) Vienur MKO savininkas, kitur - MKO gamintojas. Kas yra kas?
3) Ar gali MKO _savininkas_ atlikinėt priežiūrą, ar būtinas MKO gamintojas?


Daugeliu atvejų MKO priežiūrą gali atlikti savininkas ar gamintojas. Tačiau pasitaiko tokių "auksarankių", kurie niekaip negalės atlikti priežiūros. Todėl ir palikta teisė paskirti priežiūrai specialistą.
Užsienietiškiems MKO neturėtų būti papildomų reikalavimų. Svarbiausia kad nebūtų išskirtinių lengvatų.
Į viršų
Rolandas
Tr Spa 30 2019, 03:41
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5558
Marius rašė ...

Pradžiai trumpai tiek:
Pirmame punkte sakoma:
1. Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių (toliau – MKO) gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklės nustato MKO specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo (toliau – STSP) išdavimo, galiojimo laiko pratęsimo, sustabdymo ir galiojimo panaikinimo, STSP dublikatų išdavimo sąlygas ir tvarką. Šiose taisyklėse pateikti MKO gamybai naudojamų medžiagų, dalių, komponentų, gamybos ir techninės priežiūros reikalavimai bei nurodyti apribojimai, taikomi MKO skrydžiams vykdyti.

Tačiau pažvelgus į taisyklių turinį, matome, kad nustato:

MKO PROJEKTAVIMAS
NAUDOJAMOS DALYS IR MEDŽIAGOS
GAMYBOS PRIEŽIŪRA
TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMAS
MKO ATPAŽINIMO ŽENKLAI
MKO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
MINIMALI ĮRANGA
APRIBOJIMAI, TAIKOMI MKO SKRYDŽIAMS Ši dalis niekada nebuvo tobula. Mes nurašėme seną. Geriau užsimerk ir praeik pro šalį

2. MKO vadinamas orlaivis, kurio didžioji dalis (daugiau kaip 51%) buvo pagaminta ir surinkta asmens ar asmenų grupės išimtinai laisvalaikiui praleisti.
Kas čia per išimtis kažkokiam laikui praleisti? Kas blogo? Turima galvoje neskirtas komercijai. Irgi iš seno.

3. MKO gamybą ir surinkimą kontroliuoja TKA tiesiogiai arba per savo įgaliotus atstovus (visuomeninius inspektorius)
Privalo pateikti dokumentų blankus, su aiškiu turiniu ir aprašymu, ko reikalaus norint orlaivį užregistruoti ar gauti STSP.
Nužudyk biurokratą savyje. Kam tau blankai?

4.LAF siūlo TKA kandidatais į visuomeninius inspektorius tik turinčius pakankamai teorinių ir praktinių žinių remontuojant ir gaminant MKO ar kitus orlaivius.
Tai jautri tema, bet kas tą pakankamumą ir kaip nustatys? Iki šiol problemų nekildavo.

7. Leidžiama naudoti sertifikuoto orlaivio dalis ir komponentus.
Šį punktą braukti Kodėl? Svarbu būtų išlaikyta 51procento taisyklė.
Po Povilo pastabos pritariu kad punktą reikia naikinti.
8. Draudžiama naudoti medžiagas ir dalis, kurių tinkamumą neįmanoma įrodyti.
Gal galima pavyzdį, ko čia neįmanoma kam įrodyti?Pvz. klijai, lynai, virintos konstrukcijos iš neaiškaus metalo. Iš kitos pusės-gal ir nereikia šio punkto.

10. MKO savininkas, prieš uždengdamas svarbius konstrukcijos mazgus, turi parodyti įgaliotam TKA atstovui, taip pat padaryti tinkamas jų fotonuotraukas Atstovas turi raštiškai patvirtinti, kad leidžiami tolimesni darbai.
Nėra sąvokos „svarbūs konstrukcijos mazgai“. Kur tai raštiškai bus tvirtinama?
Bet kokie svarbūs mazgai, kurių pagaminimo kokybės negalėsi pamatyti baigtame orlaivyje. Pvz lonžeronas prieš suklijavimą. Sparnas, vairai prieš dengimą drobe.
Raštiškai gali ir laisva forma ant balto lapo. Kai norėsi registruoti, galėsi parodyt tą lapą su tikrintojo išvada. Jei nori rimčiau-vedi gamybos žurnalą.

[ Redaguota Tr Spa 30 2019, 04:30 ]
Į viršų
Rolandas
Tr Spa 30 2019, 03:52
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5558
Dar Mariui.
Gal neesi susidūręs su tikrinimo procedūromis.
Tikrintojui nesunku įvertinti ar MKO gali skraidyti. Žiūrima aerodinamika, centruotė, atsparumas, bendras išbaigtumas Nereikėtų paraidžiui tikėti gamintojo pateiktais dokumentais, skaičiavimais. Būtina pačiam apytikriai viską patikrinti. Neaiškius klausimus nagrinėti smulkiau.
Be to MKO retai daroma paslapčia. Dauguma problemų būna išdiskutuota begaminant.
Į viršų
PovilasK
Tr Spa 30 2019, 04:05
Povilas
Užsiregistravęs dalyvis #549
Prisijungta: Kt Kov 11 2010, 10:53
Vieta: Vilnius
Pranešimų: 739
Rolandas rašė ...

Dar Mariui.
Gal neesi susidūręs su tikrinimo procedūromis.
Tikrintojui nesunku įvertinti ar MKO gali skraidyti. Žiūrima aerodinamika, centruotė, atsparumas, bendras išbaigtumas Nereikėtų paraidžiui tikėti gamintojo pateiktais dokumentais, skaičiavimais. Būtina pačiam apytikriai viską patikrinti. Neaiškius klausimus nagrinėti smulkiau.
Be to MKO retai daroma paslapčia. Dauguma problemų būna išdiskutuota begaminant.


Geriausia tai matuot, kiek nukrypta nuo "bazinio aviacijos reglamento". Jis yra čia:


O apie savadarbius sako tiek:
orlaiviams, įskaitant komplekto pavidalu teikiamus orlaivius, kurių atveju bent 51 % gamybos ir surinkimo užduočių atliko mėgėjai arba pelno nesiekiančios mėgėjų asociacijos savam naudojimui, nesiekdami komercinių tikslų;, visa kita - iš esmės nukrypimas (ypač - lyginant su pvz Italais)

Kaip ten lietuvių kalbos mokytoja sakydavo? "Mesk nereikalingą tekstą?"
Su "sertifikuotais komponentais" - taip pat. Nes taisykles pasirašys LTSA. O TKA atsiras kokių "interpretatorių" sakančių: "LTSA nustatė minimumą, mes norim griežčiau: propelerius ant MKO dedam sertifikuotus, kitaip nebus tinkamumo"

[ Redaguota Tr Spa 30 2019, 04:06 ]
Į viršų
Tinklalapis
Rolandas
Tr Spa 30 2019, 04:33
rolandas
Užsiregistravęs dalyvis #8
Prisijungta: An Vas 19 2008, 01:09
Pranešimų: 5558
Dėl sertifikuotų- pritariu.
Šios taisyklės atsirado amerikoniškų taisyklių pagrindu. Jos buvo ir bus geros, jei besiginčydami visiškai nesupainiosim.
Į viršų
Eiti į puslapį   <<        >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System
Atvaizdavimo laikas0.1401sek,0.0156iš to užklausomsDB užklausos:29. Naudojama atmintis:3,961kb